Sterke toename hulpvragen in Nederland

Wij hebben als StichtingLogo SADOR jpg SADOR in Nederland te maken met een zeer sterke toename van het aantal hulpaanvragen. Aan de ene kant een goed teken, want men weet ons te vinden, maar aan de andere kant een probleem, omdat we niet over voldoende middelen en mensen beschikken om iedereen van de juiste hulp te kunnen voorzien. Om deze reden hebben wij afgelopen week een subsidieaanvraag bij de gemeente ingediend.

 

Situatieschets

Naast ons werk in Somalië, bieden wij in Nederland o.a. de volgende hulp:

  • Twee middagen in de week en op afspraak geven wij huiswerkbegeleiding, inburgeringshulp en hulp bij het voorbereiden op een NT1 en NT2 staatsexamen aan kinderen, jongeren en volwassen (integratieactiviteiten). Deze hulp bieden wij uitsluitend aan mensen die rond moeten komen van een minimum inkomen en dus geen gebruik kunnen maken van de reguliere hulp vanuit bijvoorbeeld de bibliotheek en het Nova college, vanwege de kosten.
  • Steunpunt: onder andere tolken/vertalen en hulp bij praktische problemen, zoals begeleiding naar en in het ziekenhuis en andere instanties, door onze voorzitster, Maryam.

Toenemende vraag

We merken dat de vraag naar onze hulp bij huiswerk, inburgeren en het staatsexamen NT1 en NT2 toeneemt. Daarnaast willen we ons ook gaan richten op vervolghulp door onze cliënten adviezen en begeleiding te geven bij het vinden van een weg naar werk dan wel een zinvolle dagbesteding zoals vrijwilligerswerk. Zo kunnen we met hen mee naar uitzendbureaus en helpen om werkervaringsplekken te vinden. De ervaring leert dat als mensen zijn ingeburgerd en/of een verblijfsvergunning hebben, zij niet meer vallen onder de doelgroep van bijvoorbeeld vluchtelingenwerk (tot drie jaar hulp). Zij moeten daarna zelf hun weg zien te vinden in het doolhof van mogelijkheden die er zijn om te studeren en/of werk te vinden en welke wegen er zijn dit te financieren.

Voor de huiswerkbegeleiding, inburgering en de toename van werkzaamheden, beschikken wij momenteel over zeven bevlogen en deskundige docenten (dit aantal neemt mogelijk toe door de zeer sterke toename van hulpvragen). Om hen dit werk te kunnen laten doen zijn financiën nodig voor onder andere: lesmateriaal, reis-telefoonkosten, begeleiding naar diverse instanties en onkosten en/of huur van diverse ruimtes.

Wat wij als Stichting SADOR constateren, is dat de hulpvraag onder onze cliënten zich tevens uitstrekt op andere terreinen. Tijdens het geven van huiswerkbegeleiding en hulp bij het inburgeren, ontdekten we steeds meer obstakels die mensen ervaren in het leren en studeren. Het verleden, vaak gevuld met veel traumatische gebeurtenissen en de onzekere toekomst in Nederland, houden mensen vaak zo erg bezig dat hun hoofd te vol is om te studeren. Vanuit dat oogpunt hebben wij een hulplijn c.q. spreekuur opgezet om mensen op deze gebieden bij te staan. Sinds wij dit hulpaanbod hebben, nemen de aanvragen zienderogen toe en hebben wij nauwelijks nog de mensen (waaronder de docenten, een kinderarts en een psycholoog), nog de middelen om aan alle aanvragen te voldoen. Wel hebben wij sinds kort een stagiaire HBO psychologie die wordt begeleid door onze vrijwillige en ervaren psycholoog.

De instroom van volwassenen die zich aanmelden voor “les” blijken steeds vaker ook te kampen met psychosociale problematiek. Problematiek die inburgering en re-integratie in de weg staan, zoals traumatische ervaringen maar ook relatie- en gezinsproblematiek. Ook zien wij dat de kinderen vaak volwassener zijn dan voor hun leeftijd wenselijk is, vaak omdat zij de Nederlandse taal eerder beheersen dan ouders. Wij, als stichting SADOR, beseffen dat wij, naast een luisterend oor, niet de professionele hulp kunnen bieden die onze cliënten op langere termijn nodig hebben, maar wij zien het wel als onze taak die problematiek te signaleren en mensen naar de juiste hulpverlening door te verwijzen. De behoefte aan deze begeleiding en doorverwijzing, heeft zich inmiddels meerdere keren bewezen. Maar om ook deze taak goed te kunnen vervullen, hebben wij momenteel niet voldoende middelen c.q. mogelijkheden qua financiën, zeker omdat vaak huisbezoek (reiskosten) en meerdere gesprekken nodig zijn.

Wij hopen als Stichting dat onze subsidieaanvraag wordt gehonoreerd, zodat we alle mogelijke hulp optimaal kunnen bieden aan onze doelgroep.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *