Donaties

Voor het uitvoeren van onze integratie- en educatieactiviteiten zijn wij (mede) afhankelijk van donateurs! Draagt u Stichting SADOR ook een warm hart toe? Uw donaties zijn welkom op onderstaand rekeningnummer.

Alvast bedankt voor uw steun!

Bankrekeningnummer Stichting SADOR
NL13INGB 0003060330
t.n.v. Somali Aid and Development Organisation

Hart