Organisatie

Click for English

Stichting SADOR wordt gerund vanuit twee locaties; Nederland en Somalië. In zowel Nederland als Somalië worden de bestuursleden ondersteund door een team van vrijwilligers. In Nederland richt onze stichting zich met name op de integratie en educatie van migranten en vluchtelingen met een verblijfstatus woonachtig in de Haarlemmermeer en omgeving.
In Somalië liggen onze speerpunten behalve op het gebied van educatie op de gezondheidszorg.

Activiteiten Nederland

Onze activiteiten in Nederland richten zich op educatie en integratie.

Huiswerk en studiebegeleiding

Stichting SADOR geeft huiswerkbegeleiding aan migranten en (ex)vluchtelingen die leven van een bijstandsuitkering. Voor deze lessen vragen wij een minimale bijdrage.
Een groep van ongeveer tien vrijwillige docenten geeft les in taal/AVO vakken, wiskunde, rekenen, natuurkunde en geschiedenis. Hiermee bereiden wij basisschoolleerlingen voor op het praktijkonderwijs of de CITO-toets of ondersteunen we leerlingen bijvoorbeeld bij het maken van spreekbeurten en werkstukken. Ook geven wij les op middelbaar schoolniveau.
Voor volwassenen bieden bij tevens educatieve ondersteuning op diverse vlakken. Bijv. ten behoeve van het inburgeringsexamen, de voorbereiding van de 1F entree toets voor het beroepsonderwijs of het leren lezen van laaggeletterden en analfabeten.

Het bestuur van Stichting SADOR aanwezig op de jaarlijkse ‘Beursvloer Haarlemmermeer’.

Daarnaast organiseert Stichting SADOR lokaal diverse educatieve activiteiten ter bevordering van de integratie, zoals naailessen.

Tenslotte ligt er in Nederland ook een duidelijke educatieve taak voor migranten om kennis en voorlichting over emancipatie, vrouwenbesnijdenis en andere relevante onderwerpen. Wij bieden hierin informatie, ondersteuning en aanmoediging.

Hulplijn

Door de enorme toewijding waarmee voorzitster Maryam en haar medebestuurders zich al jaren inzetten, is Stichting SADOR sinds 2007 een groeiend en officieel steunpunt voor migranten en (ex)vluchtelingen in de regio Haarlemmermeer. Mensen kunnen hier terecht voor praktische zaken. Dit varieert van hulp bij het invullen van formulieren tot aan het tolken bij artsen en ziekenhuizen en van hulp bij belastingaangifte tot het wegwijs maken van nieuwkomers in de Haarlemmermeer.
Daarnaast biedt de hulplijn een ingang voor verdere doorverwijzing in geval van trauma’s, opvoedingsproblemen of bijvoorbeeld IND-zaken (Immigratie en Naturalisatiedienst, www.ind.nl).

Organogram Nederland (klik op de afbeelding voor een vergroting)

organogram-oktober-2017
Activiteiten Somalië

Docent en directeur van een middelbare school in Mogadishu; Ahmed Abdi Mohamed, is de voorzitter van ons zusterbestuur in Somalië. Samen met oud-studiegenoot Maryam Mohamed Mohamud (voorzitter van Stichting SADOR in Nederland) leiden zij Stichting SADOR.

Organisatie Somalië (klik op de tabel voor een vergroting)

Organisatie Somalië

In Somalië liggen de speerpunten van onze activiteiten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Het doel van onze projecten is om op kleine schaal duurzame vooruitgang te bewerkstelligen in Somalië – en dan met (voorlopige) focus op het gebied Mogadishu. Zo hebben wij in dit gebied in 2007 twee middelbare scholen gerenoveerd. Daarnaast bieden wij hulp in noodgevallen (natuurgeweld, voedseltekorten, extreme droogte etc.)

De bouw van een kraamkliniek in Mogadishu in 2015.

Het bestuur in Somalië is ter plaatse verantwoordelijk voor het coördineren van alle  projecten. Een belangrijk onderdeel van het werk is het dekken van de exploitatie om de duurzaamheid van de projecten te garanderen.
Zo richt het bestuur zich daar nu bijvoorbeeld op het onderhoud van de scholen en de kraamkliniek die met onze hulp zijn gebouwd.

 

 

 


Activities in The Netherlands

Our activities in the Netherlands focus on education and integration.
We offer free homework classes for migrants and refugees with a very low income. We help elementary school students to prepare for the CITO-test and help adults to prepare for the integration test or the 1F-entrance test for vocational education. We also learn low-literate and illiterate people to read.

In addition we organize local activities, like sewing lessons, in order to integrate better.

Finally, we offer migrants support, encouragement and information about emancipation, female genital mutilation and other relevant issues.

For practical information about completing forms, assistance in translating doctor consultations, help with your tax return etc. the SADOR foundation has a helpline. You can call us for support or referral to official authorities.

Activities in Somalia

In Somalia we focus on education and health. Our goal is to achieve sustainable progress in Somalia (Mogadishu in particular). In addition we offer assistance in emergencies (f.e. natural disasters, drought, food shortage).

The local board in Somalia is responsible for coordinating all the projects. An important part of the work is the cover of the exploitation to ensure the sustainability of the projects.