Donaties

Voor het uitvoeren van onze integratie- en educatieactiviteiten zijn wij (mede) afhankelijk van donateurs! Draagt u Stichting SADOR ook een warm hart toe? Uw donaties zijn welkom op onderstaand rekeningnummer. Alvast bedankt voor uw steun!

Bankrekeningnummer: NL13INGB 0003060330

t.n.v. Somali Aid and Development Organisation